Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Srbije SV. 50 - 2015.

Files: 
AttachmentSize
Zrnzević N., Zrnzević J. EFEKTI NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI UČENICA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA389.95 KB
Smajić M. i sar. RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA FUDBALERA KATEGORIJE STARIJIH PIONIRA I KADETA352.59 KB
Karakaš S isar. ANALIZA PREFERENCIJE I UĈESTALOSTI BAVLJENJA TJELESNOM AKTIVNOŠĆU KOD DJEVOJĈICA UZRASTA 7‒14 GODINA SA PODRUĈJA434.84 KB
Bačinović M. i sar. DUŽINA STOPALA DJECE I OMLADINE SA PODRUČJA TUZLE444.06 KB
Javorac D. i sar. RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA IZMEĐU FUDBALERA PIONIRA I UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA392.18 KB
Stričević Lj. PROBLEMI SAVREMENOG DEMOGRAFSKOG RAZVOJA NA PROSTORU OPŠTINE KRUŠEVAC504.91 KB
Bratić M., Stojiljković F. DEMOGRAFSKA KRETANJA U SEOSKIM NASELJIMA OPŠTINE KNJAŢEVAC493.62 KB
Pirinska-Apostolou M., Angelova V. BLOOD GROUP TYPES IN GREEKS FROM MAGNISIA AND LARISSA DISTRICTS (EASTERN THESSALY)381.59 KB
Terzija S. ZASTUPLJENOST DRŽANJA TELA KOD DECE RAZLIČITOG POLA349.6 KB
Mrehić E. i sar. POPULACIONO-GENETIČKA ANALIZA KOMPLEKSA KVALITATIVNIH SVOJSTAVA KOD STANOVNIŠTVA OPŠTINE MAGLAJ (BOSNA I HERECE418.48 KB
Laštro D. i sar. UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA DRŢANJE TIJELA DJECE ŠKOLSKOG UZRASTA537.79 KB
Jovović V. i Čanjak R. FIZIČKA AKTIVNOST U PREVENCIJI I REHABILITACIJI KARDIOVASKULARNOG RIZIKA439 KB
Mihajlović V. FERTILITET PO REDU ROĐENJA STANOVNIŠTVA CENTRALNE SRBIJE I VOJVODINE641.84 KB
Kučević E. i sar. KOMPARACIJA INTERKUSPALNOG POLOŽAJA MANDIBULE KOD JEDNOJAJČANIH BLIZANACA384.27 KB
Cvetković M. i sar. RUKOST468.81 KB
Pirinska-Apostolou M.i sar. MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AURICULA IN CHILDREN FROM KYUSTENDIL REGION (SOUTHWEST BULGARIA)377.26 KB
In Memoriam282.32 KB