Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Srbije SV. 49 - 2014.

Files: 
AttachmentSize
Radivojević i sar. SAVREMENE DEMOGRAFSKE PROMENE I PROBLEMI NA TERITORIJI GRADA NIŠA405.23 KB
Jovović i Čanjak ANALIZA STATUSA KIČMENOG STUBA U FRONTALNOJ RAVNI KOD ADOLESCENATA RURALNE I URBANE ŽIVOTNE SREDINE471.17 KB
Kostić i Dimovski PENALNA ANTROPOLOGIJA OD RETRIBUTIVNE KA RESTORATIVNOJ PRAVDI336.3 KB
Barac i sar. FORENZIČKI ZNAČAJ RENDGEN KONTRASNOSTI KOMPOZITNIH ISPUNA: PROCENA STUDENATA STOMATOLOGIJE495.8 KB
Nikolić i sar. VARIJACIJE BROJA KORENOVA, KANALA I DUŽINE ZUBA KOD PRVIH PREMOLARA309.48 KB
Marinković i Pavlović NIVO UHRANJENOSTI KOD KOŠARKAŠA RAZLIČITOG UZRASTA356.06 KB
Stupar i sar. STANJE UHRANJENOSTI PREDŠKOLSKE DECE NOVOG SADA510.23 KB
Krstonošić i sar. ANATOMSKE VARIJACIJE POTILJAČNIH KONDILUSA ČOVEKA723.66 KB
Tušek i Tušek TROŠENJE ZUBA553.81 KB
Stojanović i sar. PRIRAŠTAJ MORFOLOŠKIH MERA DEVOJČICA MERENIH 2012. I 2014. GODINE387.99 KB
Vasiljević i sar. SKELETNE ADAPTACIJE EKSTREMITETA NA BIPEDALIZAM584.62 KB
Pavlica i sar. ATTITUDES AND KNOWLEDGE TOWARDS REPRODUCTIVE HEALTH AND SEXUAL MATURATION AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS...388.64 KB
Pavlica i sar. PREVALENCE OF COLOUR BLINDNESS IN PROVINCE OF VOJVODINA – REPUBLIC OF SERBIA419.22 KB
Baciu AN ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS ON THE CASUISTRY OF THE EMERGENCY MEDICAL SERVICE472.46 KB
Huba Barašić i sar. RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA TENISERA RAZLIČITOG POLA335.07 KB
Đokić i sar. DEMOGRAFSKI POTENCIJAL NIŠAVSKOG OKRUGA469.65 KB
Aleksić i Aleksić UTICAJ GIMNASTIČKOG VEŽBANJA NA RAZVOJ BRZINE KOD DEVOJČICA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA453.1 KB
Kocić i sar. RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA PLESAČA PROFESIONALNIH I AMATERSKIH FOLKLORNIH ANASAMBALA405.3 KB
Spasojević i sar. ISTRAŽIVANJE VARIJACIJA KANALA ŽUČNE KESICE U ODNOSU NA POL614.07 KB
Pašalić i sar. DEMOGRAFSKI RESURSI I ORGANIZACIJA OSNOVNOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRPSKOJ532.58 KB
Zlatanović UČESNIČKO POSMATRANJE KAO ISTRAŽIVAČKA METODA U ANTROPOLOGIJI: PREDNOSTI I OGRANIČENJA340.56 KB
In memoriam Vida Brodar, rođena Semenič245.8 KB
In memoriam Radoslavka Radojević180.38 KB