Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije SV. 42 - 2007.

Files: 
AttachmentSize
Vlahović Petar Antropologija Crne Gore u naučnom delu Božine Ivanović (strana: 1-6)76.97 KB
Stefanović Milena, Božić Krstić Verica Antropometrijske karakteristike novorođenčadi Podgorice rođenih 2004.godine (str: 7-14)103.24 KB
Jovičić Dubravka i saradnici Prevremena segregacija centromera kod lica eksponovanih dejstvujonizujćeg zračenja (strana: 15-21)187.3 KB
Jovičić Dubravka Savremeni trendovi u radijacuionoj citogenetici i biodozimetriji jonizujućih zračenja (strana: 23-34)177.3 KB
Maksimova Silvija i saradnici Karcinom na želucu kao deo neoplazmi probave (strana: 35-37)68.64 KB
Minkov Cvetan i saradnici Kombinovani testovi ruku kod bugarskog stanovništva u severozapadnoj Bugarskoj (strana: 39-42)105.51 KB
Čokorilo Radovan Socijalno iskustveni činioci samostvaranja omladine u vrijeme društvene krize (strana: 43-52)131.21 KB
Miletić Ljiljana Antropometrični pristup radu i savremene društvene promene (strana: 53-60)125.39 KB
Jovović Veselin Uticaj zagrijevanja različitog trajanja na pokretljivost zgloba kuka u sagitalnoj frontalnoj ravni (61-68)97.06 KB
Jovović Veselin Transformacija različitih vrsta energije jedne u drugu i mjerenje njihovih efekata kod skoka uvis (str:69-74)87.25 KB
Kasum Goran Povezanost starosne strukture rvača i vrhunskih rezultata urvanju grčko rimskim stilom (strana: 75-84)179.26 KB
Efremovska Ljiljana i saradnici Distribucija eritrocitarnih antigena na uzroku srpske populacije iz regiona Niša (str: 85-91)140.67 KB
Efremovska Ljiljana i saradnici Ispitivanje pet sistema eritrocitarnih antigena na uzorku albanske populacije iz Rep. Makedonije129.21 KB
Boris Minkov, Tsvetan Minkov, Boris Ivanović Antropologodermatoglyphic investigation of the Bulgarian population (str: 101-110)6.49 KB
Tsvetan Minkov, Borislav Minkov Dermatoglyphic charakterization of Bulgarian (strana: 111-120)6.49 KB
Tsvetan Minkov, Boris Minkov, Velisav Todorov Dental anthropology (strana: 121-128)6.49 KB
Tsvetan Minkov i saradnici Combiend tests of the hands (strana: 129-132)6.49 KB
Velisav Todorov i saradnici Some anthropological trains in Bulgarian (strana: 133-136)6.49 KB
Đurđević Slaviša i saradnici Antropometrijski kriterijum biometrijske seklekcije kadeta ratnog vazduhoplovstva VJ122.82 KB
Đurđević Slaviša i saradnici Antropomotorički značaj mišićne snage padobranaca VSCG pri padobranskom preletu (strana: 143-147)120.68 KB
Đurđević Slaviša Savremeni metodološki pristup biofizičkoj opservaciji pilota supersonične avijacije (strana: 149-153)112.09 KB
Rada Rakić i saradnici Antropometrijske karakteristike nadlaktice adolescenata u Vojvodini (strana: 155-166)90.95 KB
Pavlica Tatjana i saradnici Antropološke karakteristike Crnogoraca u Vojvodini (strana: 167-177)177.04 KB
Takač Šandor Superpozicija – SP:60/04 M.N. (strana: 179-195)118.61 KB
Takač Šandor Superpozicija – SP:123/85 Š.K. (strana: 197-210)122.75 KB
Dunaj V.I Filogenetičeskije i ontogenetičeskije osobenosti (strana: 211-213)6.49 KB
Tegako Lidija Dermatoglifika i psihologičeskie svojstva individua (strana: 215-223)6.49 KB
Vlaškalić Zivko i M.Vlaški Istorijsko kulturološki aspekt seksualnosti i seksualnog prestupništva (strana: 225-232)119.42 KB
Vlaškalić Zivko i M.Vlaški Komparativna analiza psihopatoloških i sociopatoloških karakteristika seks. delikvenata,razb. i ubica147.18 KB
Okičić Tomislav i saradnici Procena adaptivnih sposobnosti plivača (strana: 241-248)119.43 KB
Poštić Srđan Kvantitativna studija o promenama osteoporoznih bezubih grebenova donjih vilica i metakarpalnih kostiju (249-261)176.75 KB
Tijanić Ljiljana i saradnici Pojava taurodontnih zuba u uzorku dece iz Niša (strana: 263-270)111.56 KB
Rusić Tasić Vesna Stepen redukacije metakonusa na maksilarnim M1 i M2 (strana: 271-278)112.54 KB
Tegako Olga Tendencii izmenčlivosti zubnoj sistemi školnikov Belorusii (strana: 279-284)6.49 KB
Stojanović Toplica i saradnici Komparacija različitih modela za učenje paralelnog zavoja u alpskom skijanju (strana: 285-298)130.58 KB
Savić Zvezdan i Stojanović Toplica Istorijski razvoj UOK „Student” iz Niša od osnivanja do ulaska u prvu saveznu ligu (299-310)157.76 KB
Stojanović Toplica i Nurković Nermin Komparativna analiza funkcionalnih sposobnosti mladih alpskih skijaša i skijašica(311-317)161.04 KB
Nurković Nermin i Stojanović Toplica Komparativna analiza morfološkog statusa deč. i dev. koji se aktivo bave alpskim skijanjem139.55 KB
Savić Biljana i saradnici Značaj nekih antropoloških karakteristika na izbor sporta (strana: 327-334)123.1 KB
Doder Dragan i saradnici Istraživanja morfoloških karakteristia u sportu (strana: 335-343)117.13 KB
Bigović Maja i saradnici Rast i razvoj učenica nižih razreda osnovne škole (strana: 345-351)89.06 KB
Krsmanović Branko i Krulanović Ranko Antropometrijske karakteristike i funkcionalne sposobnosti fudbalera starih 17 godina 109.29 KB
Krsmanović Tatjana Posturalni poremećaji i kako ih sprečiti (strana: 369-375)109.13 KB
Čeleš Naim i saradnici Razlike morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika petih raz. urbanih i ruralnih OŠ96.86 KB
Nikolić Miloš, Dejan Madić Kontinuirana izborno rekreativna nastava iz plivanja kao faktor poboljšanja motor. i funkc. sposob143.55 KB
Miloš Nikolić, Toplica Stojanović Uticaj intezivne izborno-rekreativne nastave iz odbojke na motoričko-flinkcionalne sposobnosti153.97 KB
Gabor Tot - Botond Buda Differences in BMI and Bodi Fat Values of pre-and postmenopausal Hungarian Women (strana: 411-418)6.49 KB
Cekuš Geza The frequency of vertex hair whirlpool (strana: 419-425)101.89 KB
Gavrilović Ljiljana Telo-bojno polje prirode i kulture (strana: 427-436)122.74 KB
Čvorović Jelena The Evolutionary of Male Homosexuality (strana: 437-454)82.94 KB