Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije SV. 40 - 2005.

Files: 
AttachmentSize
D. Jovičić i sar. Biološka dozimetrija kod osoba profesionalno izloženih dejstvu jonizujućeg zračenja (strana: 51-56)132.29 KB
D. Jovičić i sar. Učestalost hromozomskih aberacija kod lica koja su bila u blizini područja kontaminiranih uranom (57-62)138.49 KB
D. Jovičić Analiza mikronukleusa u limfocitima periferne krvi kod lica profesionalno izloženih radionuklidima (strana: 63-66)105.01 KB
V. Jovović Interkorelacija varijabli morfoloških dimenzija i postularnog statusa kod 13-godišnjih dječaka (strana: 67-74)92.61 KB
G. Cekuš Sila ruku učenika hemijsko-tehnološke škole „Lazar Nešić” u Subotici (strana: 75-82)105.76 KB
Ž.Vlaškalić i sar. Procena stanja uhranjenosti kod adolescenata u Somboru (strana: 83-88)134.83 KB
Ž.Vlaškalić i sar. Povezanost visine i mase tela sa telesnim deformitetima adolescenata u Somboru (strana: 89-94)129.46 KB
V. Božić-Krstić i sar. Neke antropološke karakteristike dece u tri osnovne škole u Novom Sadu (strana: 95-104)164.8 KB
R. Rakić i sar. Telesna visina i masa tela osamnaestogodišnjaka u Vojvodini (strana: 105-110)111.96 KB
St. Simić Biohemijska struktura i biološka funkcija eritrocitnih krvno-grupnih sistema (strana: 111-114)108.51 KB
St. Simić Rh fenotipovi i slab D antigen (strana: 115-118)80.42 KB
Br. Belić Krvne grupe Kell sistema u populaciji Vojvodine (strana: 119-126)111.8 KB
A. Ahmić i sar. Relacije između genetičke distance i nekih mogućih faktora genetičke heterogenosti lokalnih ljudskih populacija142.31 KB
J.Hadžihalilović i sar. Multipla korelacija kopleksa od 13 egzogenih i 14 antropometrijskih varijabli u uzorku dječaka198.64 KB
A.Dahić i sar. Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova četiri kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Gračanice207.57 KB
F.Jusupović i sar. Karakteristike kožnih nabora školske populacije u urbanoj i ruralnoj sredini tuzlanskog kantona (169-174)144.67 KB
N.Božinović i sar. Koronarna ličnost kao faktor rizika u nastajanju ishemijske bolesti miokarda kod profesionalnih vojnih lica187.24 KB
D.Božinović sar. Učestalost rađanja dece sa SY DAWN u porodilištu Prokuplje (strana: 181-186)124.55 KB
V.Todorov i sar. Krvnogrupna pripadnost menarhe i menopauze kod Armenijanki u Bugarskoj (strana: 187-192)6.49 KB
T.Minkov i sar. Dermatoglifske karakteristike bugarske populacije iz nekih regiona u severoistočnim Rodopima (strana: 193-202)6.49 KB
T.Minkov i sar. Dermatoglifske karakteristike bugarske i turske populacije iz nekih regiona istočke Bugarske (strana: 203-210)6.49 KB
Lj.Tijanić i sar. Morfološke karakteristike maksilarnih sekutića (strana: 211-218)77.67 KB
V.Rusić-Tasić i sar. Diferencijacija donjih premolara (strana: 219-224)75.91 KB
V.Rusić-Tasić i sar. Oblik gornjih premolara prema odnosu kvržica (strana: 225-230)76.85 KB
Al.Joksimović i sar. Antropološke karakteristike fudbalera s obzirom na rang takmič. aktivnosti i ponašanje tih karakteristika6.49 KB
I.Joksimović i sar. Specifičnosti ishrane sportista (strana: 239-248)6.49 KB
T.Stojanović i sar. Uporedna anliza nekih antropometrijskih mera i motoričkih sposobnosti mladih odbojkaša i odbojkašica 6.49 KB
Đ.Nićin Fitnes kao antropološki fenomen (strana: 255-260)6.49 KB
N.Branković i sar. Individualno planiranje i programiranje treninga sa sportistima (strana: 261-266)6.49 KB
P.Dulgeridis i sar. Uticaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti na situaciono-motoričke sposobnosti učenica6.49 KB
K.Hristos i sar. Uticaj morfoloških karakteristika i bazično-motoričkih sposobnosti na specijalne motorič. sposobnosti fudbalera6.49 KB
T.Panajotis i sar. Razvoj morfoloških karakteristika bazično-motoričkih i specijalno-motoričkih sposobnosti fudbalera6.49 KB
I.Aslani Metode tehničko-taktičke pripreme atletičara (strana: 291-294)6.49 KB
I.Aslani Strukturalna,biomehanižka i funkcionalna analiza sportske aktivnosti (strana: 295-298)6.49 KB