Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije SV. 35 - 1999/2000.

Files: 
AttachmentSize
Petar Vlahović Problemi i perspektive savremene jugoslovenske antropologije (strana: 7-11)6.49 KB
Petar Vlahović U spomen Božu Škerlju, osnivaču Antropološkog društva Jugoslavije (strana: 13-15)6.49 KB
M. D. Velisavljev, G. Velisavljev-Filipović, D. M. Velisavljev, M. Velisavljev-Pomoriški Bioarheologija i bioarheološki ostaci 225.38 KB
Živko Mikić Evoluciona ekologija-osvrt na dosadašnje rezultate (strana: 21-31)6.49 KB
B. M. Ivanović Antropogeneza i adaptacija Crnogoraca (strana: 33-50)392.65 KB
Radoslavka Radojević Struktura populacije stanovništva u Herceg-Novom sa aspekta onomastike u XIX i XX stoleću (strana: 51-64)247.72 KB
Tatjana Pavlica, Verica Božić-Krstić, Marija Savić, Rada Rakić Neke bioantropološke karakteristike odraslih stanovnika Srema129.51 KB
Konstantin Momirović, Ankica Hošek O razlikama psihosomatskih poremećaja u mladih muškaraca i žena (strana: 75-80)280.65 KB
Boris Wolf, Ankica Hošek, Konstantin Momirović Seksualni dimorfizam u prostoru nekih modaliteta agresivnosti (strana: 81-88)449.94 KB
Gustav Bala Efekti dve metode za kosu transformaciju morfoloških dimenzija implementiranih u programskom paketu SPSS (89-93)186.22 KB
Gustav Bala Zavisnost definisanja modela morfoloških dimenzija od broja manifestnih antropometrijskih varijabli (strana: 95-102)171.95 KB
Aleksandar Raič, Josip Lepeš, Nebojša Maksimović Okruženjski i organizacioni faktori razvoja sportova (strana: 103-111)310.4 KB
Đorđije Radovanović Uporedna analiza antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti dve generacije učenika osn. škole323.81 KB
Rada Rakić, Verica Božić-Krstić, Tatjana Pavlica, Marija Savić Longitudinalno ispitivanje rasta i razvoja učenica od 10-15 god.182.51 KB
Živojin Vidović, Marijana Janošević, Tatjana Tanić, Božidar Radoičić Sagitalna analiza kraniofacijalnog rasta kod pacijenata206.63 KB
S.Reljanović, M.Đurić-Srejić, M.Nastić, M.Marković Morfologija zuba na skeletnim ostacima iz nekropole Stara Torina (135-142)193.85 KB
Danko Obradović, Božina Ivanović Determinisanje pola eneolitske lobanje analizom amplifikaciranih DNK sekvenci (str: 143-148)195.17 KB
Dubravka Jovičić, Snežana Milačić, Radomir Kovačević Tipovi i učestalost humanih hromozomskih aberacija236.8 KB
Jovičić D., Vukša M., Milačić S., Janjić V., Cupač S. Citogenetička istraživanja nekih pesticida iz grupe fenoksiherbicida 292.79 KB
Gavrilović Živojin Proučavanje pojave menarhe kod učenica u Đurđevu (strana: 161-165)101.81 KB
Dobroslav Ulić, Slobodan Tokin, Živojin Gavrilović Sezonske varijacije menarhe kod novosadskih učenica (strana: 167-169)57.65 KB
D. Anđelić, Ž. Budišin, Lj. Tončev, N. Kocev Delimična karakterologija davalaca krvi (strana: 171-176)281.94 KB
Stanko Simić Beogradske četvorke-1999 (strana: 177-178)47.03 KB
Stojko Vidović, Mitar Novaković Distribucija krvnih grupa kod dobrovoljnih dav. krvi banjalučke regije prije i poslije sukoba94.04 KB
Mirslava Kristoforović-Ilić, Dušan Bogunović, Milka Vidović,Kristina Švan,Magdolna Slavić Antropogeni činioci u ratnom okruženju255.75 KB
Dragica Božinović, Nebojša Božinović, Suzana Stanković Uticaj straha na dužinu trudnoće i telesnu težinu novorođenčadi (201-204)265.49 KB
Božić-Krstić V., Savić M., Rakić R., Pavlica T. Osnovni telesni parametri dece od 3.-10. god. u Novom Sadu posle agresije NATO240.68 KB