Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Uputstvo za pripremu izvoda

54. КОНГРЕС АНТРОПОЛОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

са међународним учешћем

                                            Сремски Карловци, 1 – 4. јун 2016. године

 

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ИЗВОДА

ИЗВОД ТРЕБА ПРИПРЕМИТИ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ према следећем упутству:

• Формат странице А4, маргине: лева и десна 3 цм, горња и доња 2цм

• Назив рада дати великим словима (фонт Times New Roman, Bold, 14pt)

• Пуно презиме и име свих аутора (фонт Times New Roman, Bold, 12pt)

• Назив и адреса институције (фонт Times New Roman, Regular, 12pt)

• Кључне речи (максимално пет) (фонт Times New Roman, Regular, 12pt)

• Изводи на српском и енглеском језику морају бити на једној страници А4 формата (фонт Times New

Roman, Regular, 12pt)

• Извод не сме да садржи више од 250 речи, а треба да прикаже све главне делове рада: Увод, Циљ,

Метод рада, Резултате и Закључак.

Фуснота: обавезно назначити начин презентације (орално или постер презентација)

Извод на српском и енглеском језику, као Word прилог, треба доставити на адресу:

kongresads@gmail.com контакт особа Миле Ранђеловић, тел. 063 414 866.

Рок за достав љање извода је 15. април 2016.

Све информације о Конгресу биће истакнуте на сајту АДС: www.antropoloskodrustvosrbije.com

Информације се такође могу добити на телефон: 021 485 2687; 021 485 2681 или факсом 021 450 620

Serbo-Croatian