Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

O Antropološkom društvu Srbije

Antropološko društvo Srbije osnovano je 30. maja 2007. godine u Apatinu, u Vojvodini, na XLVI kongresu Antropološkog društva Jugoslavije. Sedište Antropološkog društva Srbije je na Prirodno matematičkom fakultetu, Departman za biologiju i ekologiju, Trg Dositeja Obradovića, br. 2, u Novom Sadu. Predsednik Društva je prof. Dr Verica Božić-Krstić, sekretar asistent Mr Tatjana Pavlica a blagajnik asistent Mr Rada Rakić. Za počasnog predsednika ADS izabran je Akademik Petar Vlahović. Antropološko društvo Srbije nastavlja kontinuitet rada i delatnosti Antropološkog društva Jugoslavije, koje je bilo osnovano u Beogradu 1959. godine, kao vanstranačka, staleška, stručno naučna organizacija za ondašnju teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Prvu Upravu ADJ sačinjavali su: B. Škerlj, Ž. Gavrilović, K. Mirković, V. Brodar, E. Ferber, B. Vračarić, F. Mikić, P. Vlahović, D. Antonijević, D. Bebler, S. Šljivić, S. Urban, L. Jovančić. Na Osnivačkoj skupštini 27. maja 1992. u Kotoru doneta je odluka o osnivanju Antropološkog Društva Jugoslavije koje nastavlja kontinuitet u radu dosadašnjeg ADJ. Upravni odbor ADJ činili su: P. Vlahović, Lj. Agramović, A. Momirović-Hošek, R. Radojević, Ž. Gavrilović, J. Kozarov, B. Ivanović, I. Behluli. Pravo na kontinuitet u radu i delatnosti ADJ, od njegovog osnivanja 1959. i njegove reorganizacije imaju svi članovi iz Srbije i Crne Gore. Antropološko društvo Jugoslavije radilo je do raspada SFRJ 1992. godine kao homogena celina, bez obzira na to što je u okviru njega postojalo Hrvatsko antropološko društvo (od 1977) , zatim Antropološko društvo Bosne i Hercegovine ( u Tuzli od 1981), Antropološko društvo Makedonije (od 1983) i Antropološko društvo Slovenije (od 1992). Osnovnu pokretačku snagu za naučni rad u okviru Društva predstavljali su kongresi na kojima su bar 1/3 učesnika činili istaknuti naučni radnici iz inostranstva. Kongresi su održavani svake godine u drugoj republici ili pokrajini. Od 1959. do 1991. godine održano je 30 kongresa „sa međunarodnim učešćem“ i to: u Sloveniji 5, u Hrvatskoj 5, u Bosni i Hercegovini 4, u Makedoniji 3, u Crnoj Gori 2, u Centralnoj Srbiji 6, u Vojvodini 4 i na Kosovu 1. Od 1992. godine rad u Antropološkom društvu Jugoslavije nastavili su članovi iz Crne Gore, Srbije i Vojvodine pod rukovodstvom akademika Petra Vlahovića. Zahvaljujući entuzijazmu i velikom zalaganju predsednika i članova, Društvo se održalo i nastavilo svoj rad. U Crnoj Gori je od 1992. održano 5, u Centralnoj Srbiji 7 i u Vojvodini 4 naučna kongresa sa međunarodnim učešćem. Na ovaj način Antropološko društvo Srbije razvijalo se i pomoglo u organizaciji održavanja ukupno 46 Kongresa sa međunarodnim učešćem. U ovom svojstvu Antropološko društvo Srbije nasleđuje 12 knjiga „Posebnih izdanja“ i 42 knjige „Glasnika Antropološkog društva Jugoslavije“ čija je izdavanja finansijski uvek pomagala Zajednica za nauku Republike Srbije, odnosno Ministarstvo za nauku Republike Srbije. Naše Antropološko društvo je uspelo da se, kroz skoro pola veka svog postojanja, organizaciono sredi, konsoliduje,uzdigne antropologiju kao nauku na univerzitetski nivo, poveže je sa srodnim institucijama u zemlji i Svetu, pokrene proučavanje brojnih naučnih pitanja, doprinese njihovom rešavanju i obelodani značajne naučne rezultate. Otvorilo je perspektivu naučnim radnicima za proučavanje nastanka čoveka, čovekovog razvoja, njegovog života i praćenje razvoja ljudskog društva u celini. Pomoglo je da antropologija kao nauka uđe u naučnu i nastavnu problematiku. Naše Antropološko društvo je bilo inicijator i osnivač (1977) Evropskog antropološkog društva i zajedno sa Hrvatskim antropološkim društvom, organizator (1988) XII međunarodnog kongresa za etnološke i antropološke nauke Sveta. Članovi Antropološkog društva Srbije aktivno su učestvovali u programiranju našeg celokupnog antropološkog naučno istraživačkog rada. Ukazali su na potrebu razrade i ujednačavanja antropološke metodologije, na proučavanja razvoja antropološke nauke, biostatistike, proučavanja postanka i razvoja čoveka, praćenja problema evolucije, ljudske filogeneze, ontogeneze i biotipologije, problema ljudskog varijabiliteta, odlika savremenih etničkih zajednica, uticaja spoljašnjih činilaca na ljudski organizam, humane genetike, praktične primene antropoloških proučavanja u svakodnevnom životu i na mnoge druge probleme veoma razuđene antropološke problematike. U napred pomenutim globalnim okvirima razvijaju se i podstiču sva naša dalja naučna i komparativna antropološka proučavanja. Antropološko društvo Srbije, kao i do sada, želi da održi i razvije neposrednu saradnju sa svim dosadašnjim članovima iz bivših republika SFRJ i drugim naučnim radnicima koji se bave savremenim antropološkim naučnim problemima u zemlji i Svetu .

Serbo-Croatian