Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Srbije SV.44 - 2009. štampano Izdanje ISSN 1820-7936

Files: 
AttachmentSize
Petar Vlahović ANTROPOLOGIJA U SRBIJI I CRNOJ GORI94.41 KB
Dobrivoje Đorđevič, Slavica Šubeska Stratrova PROCENA LEAN BODY MASS SA DUAL-ENERGY X-RAY APSORPCIOMETRIJOM I METODOM HUMEA72.16 KB
Ljiljana Tijanić, Miloš Tijanić REDUKCIJA ZUBNOG SISTEMA KOD DECE IZ NIŠA111.31 KB
Miloš Tijanić, Ljiljana Tijanić KARAKTERISTIKE KORENSKOG SISTEMA MANDIBULARNIH M1 I M259.55 KB
Srđan Poštić REPAROVANJE KOŠTANIH SLOJEVA U OSTEOPOROZNOJ KOSTI ORO-FACIJALNOG SISTEMA I STIMULACIJA OSTEOBLASTA MAGNET. FLUKSOM285.29 KB
Ivica Stančić, Ljiljana Tihaček-Šojić, Jelenković Aleksandra, Milić Aleksandra UTICAJ ORALNOG ZDRAVLJA NA KVAL.ŽIVOTA PACIJENATA192.56 KB
Ljiljana Tihaček-Šojić, Ivica Staničić, Aleksandra Milić-Lemić, Aleksandra Jelenković STANJE USTA I ZUBA KOD ŽENA SMEŠT. U DOMU175.96 KB
Nadejda Tosheva, Tsvetan Minkov, Velisav Todorov DENTALNA ANTROPOLOGIJA POPULACIJE BUGARA IZ NEKIH DELOVA ZAPADNE BUGARSKE78.17 KB
Dejan Madić, Boris Popović, Dušanka Tumin MOTORIČKE SPOSOBNOSTI DEVOJČICA UKLJUČENIH U POROGRAM RAZVOJNE GIMNASTIKE209.66 KB
Dejan Madić, Boris Popović, Nenad Kaličanin ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE DEVOJČICA UKLJUČENIH U PROGRAM RAZVOJNE GIMNASTIKE222.75 KB
Georgi Georgiev, Marko Aleksandrović, Ljudmil Petrov DEFINISANJE I UPOREĐENJE MOTORIČKIH STRUKTURA IZMEĐU 12-OGODIŠNJIH UČENIKA 90.54 KB
Ivana Mladenović-Ćirić, Maja Nikolić PREVENTIVNI ZNAČAJ RAZLIKA U ANTROPOMETRIJSKIM KARAKTERISTIKAMA I FUNKC. SPOSOBNOSTIMA67.37 KB
Pavle Rubin RAZLIKE IZMEĐU KOŠARKAŠA I KOŠARKAŠICA KADETSKOG UZRASTA U PROCENJENOM NIVOU KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI76.38 KB
Milan Cvektović EFEKTI AEROBIKA U TRANSFORMACIJI MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA KOD STUDENATA FAKULTETA FIZIČKE KULTURE105.94 KB
Milan Cvetković EFEKTI AEROBIKA U TRANSFORMACIJI KARAKTERISTIKA TELESNOG SASTAVA KOD STUDENATA FAKULTETA FIZIČKE KULTURE213.41 KB
Slavko Molnar, Boris Popović, Miroslav Smajić RELACIJE ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI 74.73 KB
Slavica Jankulovski, Gordana Filipović HYPODONTIA OF PERMANENT TEETH OF CHILDREN OF KNJAZEVAC288.24 KB
Snežana Brković-Popović, Dragoslav Stamenković, Darinka Stanišić-Sinobad STALNO MAGNETNO POLJE-PRIMENA U STOMATOL. PROTETICI84.27 KB
Nadica Mitić, Marija Nikolić, Vladimir Mitić, Aleksandar Mitić LOKALIZACIJA KARIJESA NA ZUBIMA OSTEOLOŠKOG MATERIJALA290.59 KB
Dragutin Stanković, Dragan Mladenović, Kitka Ristić, Jasmina Stanković, Lidija Mladenović, Sanja Mladenović ODNOS FAVEOLAE 164.12 KB
Dragutin Stanković, Dragan Mladenović, Kitka Ristić, Jasmina Stanković, Lidija Mladenović, Sanja Mladenović DEBLJINA MEKIH TKIVA314.06 KB
Goran Gojković EFEKTI NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE I POSTURALNI STATUS UČENIKA73.83 KB
Goran Gojković EFEKTI NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA73.27 KB
Patrik Drid, Tatjana Trivić, Slavko Obadov DINAMIKA RAZVOJA BRZINE KOD DEČAKA SPORTISTA I NESPORTISTA UZRASTA 12-16 GODINA58.83 KB
Dragan Nejić, Ratko Stanković, Aleksandar Joksimović RAZLIKE U PROSTORU MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA KOD ODBOJKAŠA I FUDBALERA89.02 KB
Slavko Mlonar, Miroslav Smajić, Dragan Doder KOMAPRACIJA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA POLAZNIKA ŠKOLE FUDBALA66.69 KB
Igor Španović, Damjan Jakšić, Boris Popović RAZLIKE U IZVOĐENJU TESTOVA KOORDINACIJE U ZAVISNOSTI OD VISINE311.79 KB
Zoran Jonić, Aleksandra Projović, Ivan Janković EFIKASNOST RAZLIČITIH PROGRAMA FIZIČKIH AKTIVNOSTI DEČAKA PREDŠKOLSKOG UZRASTA84.82 KB
Aleksandra Projović, Zoran Jonić, Ivan Janković, Georgi Georgiev EFIKASNOST RAZLIČITIH PROGRAMA FIZIČKIH AKTIVNOSTI DEVOJČICA83.95 KB
Nataša Veselinović, Dejan Milenković, Bojan Jorgić RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SA REZULTATIMA131.52 KB
Jelena Obradović, Maja Batez, Milan Cvetković GIPKOST ŽENA OD ADOLESCENCIJE DO ZRELE DOBI331.07 KB
Nebojša Maksimović, Radenko Matić ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA U ODNOSU NA STAVOVE I ANGAŽOVANJE75.84 KB
Dragana Aleksić, Jadranka Kocić, Slađana Tošić EFEKTI PRIMENE ELEMENATA RITMIČKE GIMNASTIKE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA79.75 KB
Dragana Aleksić, Milan Radosavljević, Sonja Antonijević EFEKTI PRIMENE ELEMENATA GIMNASTIKE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA107.26 KB
Šandor Takač, Vladimir Pilija SUPERPOZICIJA I REKONSTRUKCIJA LICA-SP 506/87 A.B.203.81 KB
Šandor Takač, Vladimir Pilija IDENTIFIKACIJA LJUDI-OSNOVNE METODE1.6 MB
Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Zlatan Stojanović, Goran Spasojević, Ilija Baroš, Saša Dragić, Ilija Ramić KV.AN.260.2 KB
Slavi Tineshev KARAKTERISTIKE POLNOG SAZREVANJA ADOLESCENATA IZ REGIONA JUGOISTOČNIH RODOPSKIH PLANINA U DOBU 7-17 GODINA104.79 KB
Elizabeta Dadić Nikoloska, Ljudmila Efremovska, Lidija Todorovska, Vesela Maleska Ivanovska, Jasmina Pluncević-Gligoroska UP.PLJ135.23 KB
Dubravka Jovičic, Snežana Milačic, Radomir Kovačević, Boban Rakić CITOGENETSKA ANALIZA LIMFOCITA RADNIKA PROFESIJSKI IZLOŽENIH72.62 KB
Geza Cekuš, Zoran Teslić MORFOLOŠKE I KVANTITATIVNE KARAKTERISTIKE NOKTIJU U JEDNOM SUBOTIČKOM UZORKU195.99 KB
Tsvetan Minkov, Borislav Minkov, Nadejda Tosheva, Velislav Todorov DERMATOGLIFSKE KARAKTERISTIKE POPULACIJE BUGARA IZ NEKIH REG272.48 KB
Selma Bačinović, Rifat Hadžiselimović, Jasminka Hadžihalilović, Mustafa Bačinović POPULACIONO-GENETIČKA ANALIZA UČESTALOSTI385.78 KB
Mustafa Bačinović, Rifat Hadžiselimović, Jasminka Hadžihalilović, Selma Bačinović, Rasima Tupkušić GENETIČKE OSOBENOSTI98.74 KB
Hajrija Hamidović, Rifat Terzić DISTRIBUCIJA DLAKAVOSTI SREDNJE DIGITALNE FALANGE U LOKALNIM POPULACIJAMA TUZLANSKOG KANTONA-BiH91.54 KB
Velisav Todorov, Tsvetan Minkov, Nadejda Tosheva, Borislav Minkov KARAKTERIZACIJA KRVNIH GRUPA POPULACIJE BUGARA IZ REGIONA74.17 KB
Patrik Drid, Tatjana Trivić, Miodrag Drapšin ANAEROBNI KAPACITETI VRHUNSKIH BORACA84.35 KB
Saša Veličković, Emilija Petković, Ratomir Đurašković RELACIJE RELEVANTNIH MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA SA USPEHOM KOD VRH. GIMN.77.41 KB
Ilona Mihajlović, Milan Šolaja RELACIJE SISTEMA KARDIOVASKULARNIH I METABOLIČKIH VARIJABLI KOD VRHUNSKIH SPORTISTA71.68 KB
Branko Krsmanović, Maja Batez, Tijana Krsmanović UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENICA92.73 KB
Radovan Pejanović O „ SOCIJALNOM GENOTIPU “ VOJVOĐANSKIH KOLONISTA IZ DURMITORSKOG KRAJA95.19 KB
Nebojša Čokorilo, Radovan Čokorilo TRADICIONALNI OBRASCI AFEKTIVNOG REAGOVANJA HERCEGOVACA91.65 KB
Radovan Čokorilo PSIHOLOŠKI KORELATI ANOMIČNOSTI OMLADINE U VRIJEME DRUŠTVENE KRIZE71.78 KB
Dušan Šuščević,Jelena Stanković,Biljana Šajić,Sanela Burgić,Zlatan Stojanović,Zoran Obradović,Željko Karan,Goran Spasojević433.38 KB
Slavica Šubeska Stratrova, Dobrivoje Đorđevič POVEZANOST JEDNAČINA SEIDEL-A I LEAN-A SA DUAL-ENERGY X-RAY APSORPCIOMET. PROCENOM77.5 KB
Slavica Šubeska Stratrova DUAL-ENERGY X-RAY APCORPCIOMETRIJSKA PROCENA TELESNOG SASTAVA KOD GOJAZNIH ŽENA77.99 KB
Biljana Srdić, Goran Dimitrić, Borislav Obradović ANTROPOLOŠKE KARAKTERISTIKE STUDENATA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA375.75 KB
Emilia Andreenko STAROSNE PROMENE U MORFO-FUNKCIONALNOM STATUSU MUŠKARACA RAZLIČITIH ZANIMANJA112.8 KB
Velisav Todorov, Tsvetan Minkov, Nadejda Tosheva, Borislav Minkov ANTROPOFIZIOLOŠKA KARAKTERIZACIJA POPUL. BUGARA IZ REGIONA75.92 KB
Rada Rakić, Verica Božić-Krstić, Tatjana Pavlica GODINE POJAVE MENARHE I KARAKTERISTIKE RASTA PREMENARHALNIH I POSTMENARHALNIH332.78 KB
Nebojša Maksimović, Radenko Matić RELACIJE REZIDENCIJALNOG,DRUŠTVENOG I EKONOMSKOG STATUSA RODITELJA I ANTROPOM. KARAKTERISTIKA88.81 KB
Živko Vlaškalić, Verica Božić-Krstić, Biljana Zobenica-Vujović, Zoran Parčetić ANTROPOMETRIJSKA I SOCIODEMOGRAFSKA OBELEŽJA86.17 KB
Lidija Ivanova Tegako O NAUČNOJ DELATNOSTI ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA JUGOSLAVIJE (Osvrt)2.34 MB