Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Srbije SV.43 - 2008. štampano izdanje ISSN 1820-7936

Files: 
AttachmentSize
Petar Vlahović Dinarski tip i njegovi varijeti u Crnoj Gori134.94 KB
Cekuš Geza - Skeletni ostaci nalazišta avarskog perioda u Bačkom Sokolcu186.85 KB
Takač Šandor - Superpozicija – SP: 134/02. K.S477.64 KB
Takač Šandor - Superpozicija – SP: 176/85. M.D370.44 KB
Vesna Marjanović - Hrvati u srednjem Banatu – Primer endogamne zajednice u Srbiji271.08 KB
Sofija N Kostić Promene u demografskoj strukturi razvoja, velike i male Lukanje kao posledica potapanja96.72 KB
Branislav Belić - Antigeni HLA sistema u populaciji Vojvodine225.75 KB
Velisav Todorov i sar . - Antropološka istraživanja savremenog stanovišta opštine Kozloduj107.95 KB
Velisav Todorov i sar. - Karcinom mokraćne bešike i krvne grupe89.05 KB
Stojko Vidović i sar. - Distribucija krvnih grupa ABO i Rh sistema kao posljedica migracija na području regiona Doboj148.87 KB
Amelija Hercegovac i sar. - Molekularno-genetska analiza gena za hemohromatozu u Bosansko-Hercegovačkoj populaciji109.45 KB
Tsvetan Minkov i sar. Anthropologo-odontological and dermatoglyphic characterization of the contemporary Bulgarian population125.83 KB
Efremovska Ljudmila i sar. - Gentska struktura dveju Vlaških populacija iz R. Makedonije153.76 KB
Hajrija Hamidović i sar. - Populacijska genetika defektnog viđenja boja u stanovništvu Tuzle (Bosna i Hercegovina)102.14 KB
Anđelka Šćepanović i sar. - Antropogenička ispitivanja djece u Pljevljima i Kotoru141.28 KB
Elizabeta Dadić Nikolovska i sar. Distribucija dlaka na srednjoj falangi prstiju ruku na uzorku albanske populacija iz Makedonij195.47 KB
Siniša Simić i sar. - Učestalost nekih navika kod mladih i zanimanje njihovih roditelja92.71 KB
Živko Vlašković i sar. - Psihološko-sociološko aspekti seksualnosti i agresivnosti129 KB
Lj. Tijanić i sar. - Oblik krune mandibularnih M1 i M2301.01 KB
B. Vukić-Ćulafić i sar. - Odnos veličina viličnih i kranijalnih baza kod heilognatopalatosihiza220.41 KB
Srđan Poštić - Merenje vis. grebena i corpus-a mandibula između molara mandibula na ortopantomogramima osoba sa očuvanom dentic.737.07 KB
Srđan Poštić - Upoređivanje razlika i metoda u merenju visine bezubih grebenova mandibula na ortopantomogramima1.1 MB
Marija Nikolić i sar. - Sličnosti i razlike drugog mlečnog I prvog stalnog molara385.87 KB
Đorđe Petrović i sar. - Uticaj kružnog mišića usana na položaj sekutića206.76 KB
Slavica Jankulovski i sar. - Učestalost ortodontskih nepravilnosti kod učenika II-og razreda u Knjaževcu99.8 KB
Branko Krsmanović i sar.-Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti uč. starih 17god. različitog sports. smerenja201.35 KB
T. Krsmanović i sar. - Razlike antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika uzrasta 9-11 godina110.61 KB
Lela Marić i sar.-Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti studenata vojne akademije107.6 KB
Ivana Mladenović i sar. - Analiza morfoloških karakteristika i funkcionalnih sposobnosti devojčica selekcionisanih za odbojku102.69 KB
Janoš Kopas i sar.-Razlike u morfoloških karakteristika i motoričkim sposobnostima mladih džudista i učenika osnovne škole140.88 KB
Patrik Drid i sar. - Trend razvoja motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika mladih džudista190.72 KB
Toplica Stojanovic i sar.-Komparativna analiza motoričkih modela odbojk. pionirskih selekcija Srbije u periodu od 1996.-2004.166.17 KB
Toplica Stojanovic i sar. Komparativna analiza motoričkih modela odbojkaških pionirskih selekcija Srbije u periodu od 2000-2004119.72 KB
Dejan Madić i sar. Težinsko visinski odnos kao faktor selekcije u plivanju106.29 KB
Miroslav Smajić i sar. Relacije sistema morfoloških karakteristika i bazično motoričkih sposobnosti137.96 KB
Miroslav Smajić i sar. Uticaj morfoloških karakteristika i bazično motoričkih sposobnosti na faktor preciznosti pogađanja cilja130.08 KB
Aleksandar Joksimović Uticaj morfoloških karakteristika na preciznost fudbalera114.21 KB
Ivana Joksimović i sar. Antropološke karakteristike fudbalera u odnosu na rang takmičenja167.49 KB
Dragan Doder i sar. Uticaj tromesečnog trenažnog programa na motoričke sposobnosti vrhunskih rvača106.16 KB
Dragan Doder i sar. Razlike u bazično motoričkim varijablama kod vrhunskih kajakaša nakon tromesečnog trenažnog tretmana109.11 KB
Л.И. Тегако. Динамическое наблюдение показателей физического развития школьников республики беларусь235.34 KB
Zoran Milošević i sar. Postularni status dece novosadskih predškolskih ustanova uzrasta 7 godina135.78 KB
Borislav Obradović i sar. Postularni status dece novosadskih predškolskih ustanova uzrasta 6 godina137.37 KB
Slavko Molnar i sar. Relacije između sistema specifičnih motoričkih varijabli i sistema morfoloških varijabli dečaka u fud. šk.129.41 KB
Slavko Molnar i sar. Relacije između sistema specifičnih motoričkih varijabli i sistema bazično motor. varijabli deč. fud.šk.128.03 KB
Tatjana Pavlica i sar. Body height and weight in adult population in Srem, Banat and Bačka (Vojvodina)126.3 KB
Rada Rakić i sar. Stanje uhranjenosti adolescenata u Somboru107.46 KB
Zoran Obradović i sar.-Prilog proučavanju metoda za brzu desno/lijevu orjentaciju kostiju stopala470.13 KB
Veselin Jovović i sar.-Mehanički uzroci i posledice poremećaja statike lokomotornog aparata 377.52 KB
Sasa Milenkovic i sar. Izometrijski potencijal dubokih mišića kičmenog stuba kod studenata fakulteta sporta i fizičkog vasp.164.11 KB
Zoran Bogdanović i sar. - Prisustvo lošeg držanja tela kod mlađeg školskog uzrasta u zavisnosti od nivoa informisanosti111.86 KB
Zoran Bogdanović i sar. Morfološki prostor i postularni poremećaji kodmlađeg školskog uzrasta123.51 KB
Slobodan Trajković i sar.-Kanoničke relacije antropometrijskih mera i postularnih poremećaja školske dece117.12 KB
Slobodan Trajković i sar. Komparativna analiza antropometrijskih mera i postularnih poremećaja šk. dece generacija 1987. i 2002.110.11 KB
Momčilo Pelemiš i sar. Analiza razlika nekih antropoloških karakteristika učenika srednje škole različitih uzrasta113.21 KB
Biljana Srdić i sar. - Faktori rizika razvoja kardiovaskularnih bolesti u populaciji Novog Sada170.98 KB
Ratomir Đurašković i sar. - Razlike u razvojnim karakteristikama učenika starosti 10 godina merenih 1985 i 2007 godine134.65 KB
Natasa Branković i sar. - Karakteristike oporavka u nastavi fizičkog vaspitanja102.53 KB
Slobodan Stojiljković i sar. - Metode rada i sadržaji programa za razvoj brzine u nastavnom procesu115.5 KB
Saša Pantelić i sar. - Promene kardiovaskularnog fitnesa nakon realizacije programskih sadržaja fizičkih aktivnosti171.46 KB
Slavica Šubeska Stratova i sar. - Evaluation of the body composition in female cushings110.41 KB
Slavica Šubeska Stratova i sar. - UFA and FI – Anthropometric indexes of peripheral obesity103.9 KB
Boris Popović - Trend razvoja antropometrijskih karakteristika dece uzrasta 4-11 godina166.52 KB
Slavi Tineshev i sar. - Age changes in limbs proportions of children and adolescents at the age of 7-17164.42 KB
Emilia Andreenko i sar.-Age features in the development of the subcutaneous fat tissue, musculatory and muscle-fat ratios in man167.01 KB
J. Hadžihalilović i sar. - Menarha djevojčica sa područja tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina)171.27 KB
J. Hadžihalilović i sar.-Relacije između starosti majke, porođajne težine i dužine tijela novorođenčadi sa TK-a (B i H)185.83 KB
Milena Stefanović i sar.-Antropometrijske karakteristike novorođenčadi Kotora, rođenih 1974. i 2004. godine123.01 KB
Saša Radosav i sar. Studenti fakult. sporta i fizičkog vaspitanja i njih. stavovi u vezi predmeta aktivnosti u prirodi–skijanje137.89 KB
Saša Radosav i sar. Studenti fakult. sporta i fizičkog vasp. i njih. stavovi u vezi predmeta aktivnosti u prirodi–logorovanje152.65 KB
Radenk Stjepić i sar. - Senzitivne faze razvoja antropometrijskih karakteristika dječaka od 7 do 15 godina166.74 KB
Milkica Nesic i sar. - Maljavost srednje falange ruku učenika gimnazije u Nišu149.21 KB
Milkica Nesic i sar. - Dominantna strana učenika srpske i romske nacionalnosti na testovima izvođenja1.75 MB
Nebojša Čokorilo i sar. - Uloga sporta i rekreacije u suzbijanju bolesti zavisnosti – duvana133.57 KB
Nebojša Čokorilo i sar. - Uloga sporta i rekreacije u suzbijanju bolesti zavisnosti – alkohola126.6 KB
Zvezdan Savić i sar. - Transformacija u snazi ruku i nogu nakon realizacije programa aktivnosti u prirodi170.65 KB
Jugoslav Vujinović i sar. - Neurotičnost kao pokazatelj sportske uspešnosti kod dece karatista94.71 KB
Dušan Šuščević i sar. - Kifoza baze lobanje216.84 KB
Jelena Obradović i sar. - Effects of pilates on motor characteristics of female students of the faculty of physical education118.82 KB
Milan Cvetković i sar.-Effects of pilates on morfolog. characteristics of female students of the faculty of physical education139.46 KB