Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije SV. 6 - 1969

Files: 
AttachmentSize
Stjepan Urban O značenju svojstava u antropološkom i humanogenetskim istraživanjima (strana: 5 - 12)253.53 KB
Živojin Gavrilović Antroprometrijski podaci o osobama iz Dečana i okoline (strana: 13 - 23)147.16 KB
Drenka Davidović - Milovanov, Živojin Gavrilović Neki antropmetrijski podaci radnika i radnica Beogradskog pamučnog kombinata162.08 KB
Ivana Kovač Duljina i žirina glave te cefalični indeks Riječnih medicinara rayvrstanih prema yavičajnoj pripadnosti (str:39-43) 166.04 KB
Ravao Rudan O mogućnosti antropološkog mjerenja površine aperture piriformis (strana: 45 - 50)244.84 KB
Vasilije Nikolić i Ana Jo Varijacije položaja sfenoidnog polja uvjetovane pregibanjem lubanjske baze (strana: 51 - 57)129.15 KB
Milutin Stojanović,Radivoj Vlah i Ljubiša Koturović Biometrijske karakteristike sportista, članova društvenih reprezentacija173.02 KB
Đorđe Novak Prilog uporednom proučavanju raznih indeksa punoće tela i Pignet-ovog indeksa konstitucione građe kod boksera(69-73)119.94 KB
Miloje Milojević O korelacionim odnosima nekih telesnih svojstava u sportista i nesportista (strana: 75 - 77)100.77 KB
Vera Nikolić-Dovat Značaj određivanja aminoacidemije aminoacidurije u dijagnostici genetskih uslovljenih poremećaja metabolizma56.37 KB
Dimitrije Miletič, Milorad Velisavljev, Vera Nikolić-Dovat i Branka Bogdanov Odnos između kliničkih i laboratorijskih nalaza209.16 KB
Milan Stanulović, Milorad Velisavljev i Ranko Stevanović Dva slučaja alkaptonurije u Vojvodini (strana: 101 - 105)44.23 KB