Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije SV. 39 - 2004.

Files: 
AttachmentSize
P.Vlahović Etničke odlike Vojvodine (strana: 9-14)6.49 KB
P.Vlahović Doprinos Božine Ivanović antropološkoj nauci (15-18)6.49 KB
Ts.Minkov Dermatoglifske karakteristike karakačanske populacije u nekim regionima Bugarske (strana: 19-26)6.49 KB
N.Paraskova Antropologija Šopskog stanovništva u različitim delovima Bugarske prema dermatoglifskim podacima (strana: 27-38)6.49 KB
N.Paraskova Antropološke karakteristike Šopske populacije prema antropofilozofskim testovima (strana: 39-44)6.49 KB
N.Genov Neke promen u osnovnim antropometričkim i somatoskopskim pokazateljima kod žena sa hiperandrogenijom (strana: 45-52)193.26 KB
S.Maksimova Neki antropološki pokazatelji kod pacijenata sa primarnim hipoovarizmom (strana: 53-58)90.11 KB
V.Todorov Neka antropološka istraživanja dlana,prstiju i noktiju kod pacijenata sa akromegalijom (strana: 59-64)86.2 KB
S.Simić Daltonizam kod studenata Univerziteta u Novom Sadu (strana: 65-70)141.75 KB
G.Geza Osteološke karakteristike nalazišta iz avarskog perioda u Martonošu (strana: 71-78)90.72 KB
V.Todorov Krvno-grupna pripadnost sistemima ABO i rezus faktora kod etnosa jugozapadnog dela Balkanskog poluostrva (79-82)111.45 KB
V.Todorov Krvno-grupna pripadnost sistemima ABO i rezus faktor kod pacijenata sa apendektomijom (strana: 83-86)89.33 KB
Ts.Minkov Antropološka karakteristika bugarskog stanovništva u nekim rejonima zapadne Trakije prema antropof. i seroant. obelež.107.11 KB
K.Hajniš Promene rasta lica za vreme fetalnog života (strana: 93-100)84.26 KB
K.Momirović O tipovima devojaka sa antisocijalnim poremećajima ponašanja (strana: 101-108)187.35 KB
K.Momirović Nuklearna analiza skeletalnih dimenzija i potkožnog masnog tkiva kod mladih odraslih muškaraca (strana: 109-114)87.47 KB
R.Rakić Pokazatelji rasta i razvoja dece osnovne škole u Somboru (strana: 115-122)114.53 KB
T.Pavlica Antropološke karakteristike odraslih Mađara u Vojvodini (strana: 123-130)137.69 KB
A.X.Lupea Doprinos nutritivnih principa i performanse sportista (strana: 131-138)6.49 KB
G.Filipović Varijacije skeletnih odnosa vilica kod pacijenata sa skeletno otvorenim zagrižajem (strana: 139-146)129.14 KB
Ts.Minkov Dentalna antropologija i antropološko-odontološki tipovi bugarske populacije grčkog porekla (strana: 147-150)6.49 KB
Ts.Minkov Dentalna antropologija Karakačana iz Bugarske (strana: 151-160)6.49 KB
S.D.Poštić Promene mineralnih sastava mandibulnog tela u osteoporozi (strana: 161-172)216.43 KB
N.Božinović Nenamerna medikamentna hipertenzija (strana: 173-178)6.49 KB
D.Božinović Učestalost rađanja dece sa velikom porođajnom težinom u porodilištu Prokuplje (strana: 179-184)132.98 KB
V.Jovović Efekti zagrijavanja različitog trajanja na rast zglobne pokretljivosti kod učenika juniora sportista i nesportista 118.25 KB
A.Suchomel Somatski parametri dece niske fizičke kondicije (strana: 193-198)6.49 KB
A.Suchomel Biološka starost dece niske fizičke kondicije (strana: 199-204)6.49 KB
Ž.Vlaškalić Antropometrijske karakteristike srednjoškolki u Somboru (strana: 205-212)140.51 KB
Ž.Vlaškalić Korelaciona analiza antropometrijskih karakteristika kod adolescenata u Somboru (strana: 213-218)150.56 KB
G.Bala Kvantitativne razlike osnovnih antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti dečaka i devojčica u predšk. uz.114.11 KB
M.Važić Incidenca sportskih povreda i oštećenja u kolektivnim sportovima (strana: 229-236)112.77 KB
B.Popović Rrelacije karakteristika trupa i vitalnog kapaciteta kod mladih muškaraca (strana: 237-242)120.44 KB
T.Šandor Superpozicija-osnovna načela (strana: 243-252)168.92 KB
R.Čokorilo Prediktori predispitne anksioznosti i uspjeha na ispitu studenata-sportista (strana: 253-260)133.66 KB
R.Čokorilo Indikatori zadovoljstva i spremnosti na angažovanje srednjoškolaca u nastavi fizičkog vaspitanja (strana: 261-266)133.2 KB
Ts.Minkov Antropološke karakteristike bugarske populacije iz severoistočne Bugarske (strana: 267-276)6.49 KB
V.Božić-Krstić Telesna visina odraslih Slovaka u Kisaču (strana: 277-284)124.36 KB
D.Zdravković Etnosociološka razmatranja Tihomira Đorđevića o porodici (strana: 285-292)118.29 KB