Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije SV. 36 - 2001.

Files: 
AttachmentSize
Petar Vlahović Južni Sloveni u svetlu biofizičke antropologije (Prilog brahikefalizaciji i dinarizaciji) (strana: 5-12)171.06 KB
Božina M.Ivanović, Mile Baković Kasnosrednjovjekovna nekropola Momišići-Podgorica (strana: 13-30)272.35 KB
Radoslavka Radojević Prezimena u seoskoj populaciji opštine Herceg-Novi u XIX i XX stoleću (strana: 31-36)170.21 KB
Konstantin Momirović, Ankica Hošek i Boris Wolf Histerija i psihopatija (strana: 37-46)213.16 KB
Konstantin Momirović i Ankica Hošek Inteligencija i psihopatija (strana: 47-54)81.08 KB
Radova Čokorilo Različiti metodološki pristupi u pedagoškoj antropologiji (strana: 55-62)137.95 KB
V.Todorov, S.Maksimova, Milan Marković Neki kombinovani ručni testovi kod Roma u Republici Bugarskoj (strana: 63-70)106.97 KB
Stanko Simić Budnost u trasfuziološkoj praksi (strana: 71-76)101.89 KB
V.Todorov, S.Maksimova, Cv.Minkov Sistemi krvnih grupa ABO i Rezus faktora kod raznih etničkih zajednica (strana: 77-80)106.68 KB
Tatjana Pavlica, Verica Božić-Krstić, Rada Rakić, Marija Savić Osetljivost na feniltiokarbamid (РТС) i daltonizam kod odraslog223.92 KB
S.Reljanović, M.Marković Pojava menarhe kod beogradskih učenica (strana: 87-92)144.93 KB
Z.Vučičijević-Brajević, M.Marković, S.Reljanović Distribucija ABO i Rh sistema kod prevremeno rođenih beba i blizanaca (93-98)240.14 KB
Rusić-Tasić V., Tijanić Lj., Stojiljković M., Blažej Z. Tip rašćenja lica kod osoba sa malokluzijama (strana: 98-108)148.55 KB
Mirjana Janošević Varijacije sagitalnih skeletnih odnosa kod osoba sa normalnom okluzijom (strana: 109-114)209.44 KB
Verica Božić-Krstić, Rada Rakić, Tatjana Pavlica Longitudinalne osobine tela učenika i odraslih osoba u Krčedinu (str: 115-122)83 KB
Cvetan Minkov, Veska Dimitrova, Silvia Maximova Antropološka karakterizacija bugarske populacije iz regiona Stranda6.49 KB
K.Vizev, I.Atanasova, N.Aslanova Promene u parametrima prihvatanja(recepcije)glukokortikoidnih hormona,vezane za starost6.49 KB
Nebojša Božinović, Dragica Božinović i Radivoje Stojanović Distribucija krvnih grupa kod pacijenata lečenih hroničnim dijalizama206.46 KB