Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije SV. 34 - 1998/99.

Files: 
AttachmentSize
Božina M.Ivanović Crna Gora i Crnogorciu antropološkoj literaturi na kraju XX vijeka (strana: 17-27)6.49 KB
Л.И.Теgако Антропологические подходы к проблеме здоровья и формирование экосоциальной политики в републике Беларусь 6.49 KB
О.Нечај Биокультурная адаптация в постčернобыльский период /на примере киноискуства/ (strana: 37-42)6.49 KB
Dragana Radojčić Vizije o vizuelnoj antropologiji u Crnoj Gori (strana: 43-46)6.49 KB
Tatjana Pavlović, Verica Božić-Krstić, Rada Rakić, Marija Savić Neke bioantropološke karakteristike stanovništva pojed.etn grupa178.2 KB
Rada Rakić, Verica Božić-Krstić, Marija Savić, Tatjana Pavlica, Gustav Bala, Dejan Mandić Neke morf. karakteristike studenata119.88 KB
Грубо Т.Л. Динамика во времени показателей физиčеского развития детей дошкольного возраста г.Минска (strana: 61-66)6.49 KB
Petar Vlahović Dinarski tip i njegove antropološke karakteristike (strana: 67-71)6.49 KB
Гатальский В.В., Тегако О.В. Неметрические признаки черепа человека как показатель адаптационных срывов у древних популяий6.49 KB
Tatić Stojanka Neke biometrijske karakteristike stanovnika sela Sajan i Mokrina u porodicama (strana: 77-110)543.31 KB
Ulić Dobroslav, Ulić Natalija, Ulić Vasiljka Uporedni param visine i mase tela ispitanica razv. doba Jugoslavije i Gvineje Bisao194.66 KB
Kr.Vizev Ekskrecija 17-ketosterioda kod ljudi poodmaklog i satačkog doba (strana: 117-121)6.49 KB
V.Todorov, S.Maksimova Neki komponenti somatotipa u dubokoj starosti (strana: 123-128)191.11 KB
Savić M., Božić-Krstić V., Rakić R., Pavlica T., Bala G., Madić D. Osetljivost ukusa na feniltiokarbamid (РТС)196.12 KB
Petar Vlahović, Božina Ivanović Prirodna sredina i njen značaj za ekologiju stanovništva Crne Gore (strana: 135-140)138.43 KB
Radoslavka Radojević Maritalna distanca u XIX i XX veku u opštini Herceg Novi (strana: 141-146)173.59 KB
Ljubinka Milošević Tradicionalno i moderno u porodičnom životu savremene žene u Crnoj Gori (strana: 147-151)6.49 KB
Ljubinka Milošević Moderno u narodnom životu dugovijekih ljudi iz okoline Nikšića (strana: 153-160)6.49 KB
Radovan Čokorilo Potrebe konstituisanja pedagoške antropologije kod nas (strana: 161-165)177.9 KB
Radovan Čokorilo, Ratko Dunđerović Procesi transformacije u savremenoj hercegovačkoj porodici (strana: 167-170)6.49 KB
Miloš Dragaš Relacije motoričkih sposobnosti i antropometrijskoh karakteristika (strana: 171-180)423.58 KB
Veselin Jovović Frekvencija ispupčenih grudi kod mlađih adolescenata (strana: 181-184)86.65 KB
Marina Đurakić, Aleksandra Popović, Branislav Jevtić, Zlatomir Nikolić Komparacija morfoloških karakteristika studenata183.9 KB
D.Anđelić, Ž.Budišin Motivacija za davanje krvi u ratnim i posleratnim uslovima (strana: 189-201)193.47 KB
A.Timčeva, S.Maksimova, V.Todorov Raspodela sistema krvnih grupa ABO i resus-faktor kod pacijenata sa cirozom jetre146.03 KB
V.Todorov, S.Maksimova, V.Angelova Sistemi krvnih grupa ABO i resus-faktor kod raznih etničkih grupa koje žive u R.Bugarskoj6.49 KB
S.Simić, Lj.Marinković Treća porodica sa retkim antigenom B3 (strana: 215-217)73.57 KB
T.Kozarov Klasifikacija učestalosti pojedinih neurotičnih poremećaja u odseku za psihoterapiju specijalne bolnice u Nišu49.81 KB
Ljiljana Tijanić, Vesna Rusić-Tasić, Zorica Blažej, Milan Stojiljković Debljina mekog tkiva prof lica kod osoba sa malokluzijama103.57 KB
Vesna Rusić-Tasić, Ljiljana Tijanić, Zorica Blažej, Milan Stojiljković Tip profila mekih tkiva lica kod osoba sa malokuzijama116.66 KB