Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije SV. 33 - 1997.

Files: 
AttachmentSize
Božina M.Ivanović Praistorijsko stanovništvo na prostoru Crne Gore i njihove antropološke osobine (strana: 33 - 44)215.46 KB
Tomislav Tomić Antropološke karakteristike poluizolata u Crnoj Gori (strana: 45 - 48)247.26 KB
Konstantin Momirović, Ankica Hošek Relacije morfoloških karakteristika i intelektualnih sposobnosti u žena (strana: 49 - 65)198.68 KB
Marija Savić, Verica Božić-Krstić, Tatjana Pavlica, Rada Rakić Širina karlice,širina ramena i njihovi odnosi kod učenika188.64 KB
Takač Šandor Izrada lica prema lobanji.Metoda identifikacije u forenzičnoj medicini.Slučaj N.N.(sp:523/87) (strana: 79 - 92)6.49 KB
Nikolova M. Morphological configurations in women and theirm relation with certain fackors (strana: 93 - 104)6.49 KB
Ulić Dobrosav, Ulić Natlija, Ulić Vasiljka Parametri tela novorođenčadi na području Gvineje Bisao (strana: 105 - 108)153.85 KB
Geza Cekuš, Eva Gaborović Digitalni indeks stopala kod studentkinja u subotičkom uzorku (strana: 109 - 112)66.83 KB
Belokaya T.V. Dynamic of children’s health state in Belarus in modern ekological situation (strana: 113 - 117)6.49 KB
S.Maksimova, V.Todorov, A.Timčeva Sistemi krvnih grupa ABO i rezus faktor kod nekih oboljenja od socijalnog značaja (119 - 123)6.49 KB
V.Todorov, S.Maksimova Neki antropološki pokazatelji u procesu starenja kod romskog stanovništva u Republici Bugarskoj 6.49 KB
V.Todorov, S.Maksimova, M.Radkova, A.Timčeva Krvnogrupni sistem kod različitih populacija koje žive u specifičnoj klim-geog sred98.58 KB
Milorad Đukić, Jovan Kovač, Mihalj Kovač Doprinos pojedinih varijabli u definisanju bazičnih i spec. motor. spos. u rukometašica118.69 KB
Janković Dragoslav, Krsmanović R., Krsmanović B., Krsmanović C. Aerobni kapacitet fudbalera saveznog ranga takmičenja (147-153)125.99 KB
Danica Ulić, Branka Protić-Gava Analiza morfološkog i posturalnog statusa veslača VK„DANUBIUS 1885“ iz Novog Sada6.49 KB
Branka Protić-Gava Analiza somatskog statusa i motoričkih sposobnosti gimnastičara (strana: 159 - 164)6.49 KB
Krsmanović Cvijeta, Krsmanović R., Krsmanović B., Krsmanović D. Uticaj antropometrijskih karakteristika na fleksibilnost111.08 KB
Mihalj Kovač, Jovan Kovač Relacije morfoloških karakteristika i specifičnih motoričkih sposobnosti rukometašica (171 - 176)146.36 KB
Krsmanović Branko, Jakonić D., Krsmanović R., Krsmanović C. Somatotip studenata Fakulteta fizičke kulture (strana: 177 - 183)181.5 KB
Krsmanović Branko, Jakonić D., Krsmanović R., Krsmanović C. Somatotipske razlike studentkinja i stedenata (strana: 185 - 190)206.05 KB
Ljubinka Milošević Odnos prema starinm osobama u Podgorici (strana: 191 - 193)6.49 KB
Ljubinka Milošević Stare osobe u školskim udžbenicima najmlađih (strana: 195 - 197)6.49 KB
Stana Marušić,Ljubinka Milošević Muškarac i žena u božićnim običajima Crne Gore (strana: 199 - 201)6.49 KB
Božić-Krstić V., Radovanović Đ., Rakić R.,Pavlica T., Savić M. Neke antropološke karakteristike odraslih Poljaka6.49 KB
Veselin Jovović Frekfencija postilarnih poremećaja zgloba koljena kod mlađih adolescenata (strana: 209 - 213)102.91 KB