Error message

Deprecated function: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in include_once() (line 250 of /home/jovicasp/public_html/sites/default/settings.php).

Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije SV. 29 - 1993.

Files: 
AttachmentSize
Andrzej Malinowski i Henryk Stolarczyk Telesna struktura studenata fizičke kulture u Gdansku (strana: 5 - 11)63.42 KB
Verica Božić-Krstić Telesna visina učenika od 10 do 15-te godine života u Vrbasu i Nikšiću (strana: 13 - 18)59.1 KB
Rada Rakić,Verica Božić-Krstić, Živojin Gavrilović i Marija Savić Visina tela,tel. masa i godine pojave menarhe kod studentkinja71.15 KB
Živojin Gavrilović Promene strukture populacije u Đurđevu u XIX veku (strana: 23 - 31)128.62 KB
Živojin Gavrilović Struktura populacije stnovništva Đurđeva u toku XX stoleća (strana: 33 - 43)181.5 KB
Geza Cekuš i Karolj Čakanj Neke antropološke karakteristike brakova u Severnoj Bačkoj (strana: 45 - 53)140.24 KB
Geza Cekuš Novija proučavanja izonimije u populacijama Severne Bačke (strana: 55 - 60)79.65 KB
Mima Nicolova Procene naslednosti komponenti stomatotipa na osnovu porodičnih analiza (strana: 61 - 63)75.38 KB
Mima Nicolova i R.Kirov Unutarporodična korelativna zavisnost (strana: 65 - 70)69.52 KB
Marija Savić, Verica Božić-Krstić, Nada Stajić i Rada Rakić Antroposkopska analiza učenika Novog Sada (strana: 71 - 74)6.49 KB
Velisav Todorov i Silvija Maksimova Neki antropološki pokazatelji kod žena za diencefalnim sindromom (strana: 75 - 82)63.17 KB
Velisav Todorov, Silvija Maksimova i M.Radkova Sistemi krvnih grupa ABO i RH faktor kod dve narodnosti sa različitom etnogenezom6.49 KB
Cvetan Minkov Antropološka odontologija populacije Dobrudže (strana: 87 - 91)41.53 KB
Šandor Takač Odnos lobanje i lica.Rekonstrukcija lica po lobanji, slučaj A.B.(SP.506/87) (strana: 93 - 98)6.49 KB